Jeg er en del af Rødovre Terapi Center, find os på Facebook her

At blive sig selv mere og mere

At blive mere og mere sig selv – det er al terapis kerne. Vi fødes med mange iboende potentialer. Der, hvor vi ikke bliver mødt og set af vore primære omsorgsgivere, som regel forældrene, vil vi, ubevidst, udvikle forskellige former for beskyttelsesmekanismer. Disse beskyttelsesmekanismer var på det tidspunkt, hvor de blev dannet, nødvendige for vores overlevelse i verden, og gav god mening. Men vi betalte samtidig en vældig høj pris for at passe så godt på os selv. Ved at udvikle disse beskyttelsesmekanismer, gemte vi dele af vores selv bort. Vores selvforståelse ændredes. Det sande selv fik ikke lov til at udvikle sig optimalt. Det vil sige, at disse beskyttelsesmekanismer, som en gang var så nødvendige for os, nu er blevet en hæmsko for os som voksne. Vi har ikke fuld adgang til vort sande selv, det som vi oprindeligt er født til at være. Med andre ord, vi har svært ved at tage udgangspunkt i vore egne behov. Vi udvikler det falske selv.

Det falske selv

Det falske selv har udviklet sig for at passe på og værne om det sande selv. Derfor er dette i sig selv en positiv konstruktion i forhold til at bevare sit sande selv. Det sande selv er der stadig, dybt inde. Det er ikke blevet væk, det skal blot findes frem igen. Dette handler terapi meget ofte om. Hvad enten vores problemer ligger i egne, ubevidste konflikter eller de direkte kommer til udtryk i vore mellemmenneskelige relationer som fx parforhold, venskaber, familierelationer, hvilket de jo oftest gør i en eller anden form. Så det handler i virkeligheden om at finde sig selv, midt i livets malstrøm, med alt hvad det byder på af godt og skidt.

Terapien

Gennem terapeutisk samtale er det muligt at finde en vej ind til dit sande selv. Jeg hjælper dig til at omskrive din historie til de faktiske forhold, som de var en gang.  Jeg hjælper dig til at skrive din historie på ny, så nutid og fortid bliver adskilt.  På denne måde stabiliseres din personlighed, og du får en bedre kontakt til dit sande selv og finder bedre måder at beskytte dit sande selv på, fremover. Du vil opleve en større integritet og opnå bedre udnyttelse af dit potentiale. Vi tager sammen på en spændende, til tider smertefuld, rejse. Målet er at ” du finder hjem til dig selv”, tager ansvar for dit eget liv, og du bestemmer selv farten.