Jeg er en del af Rødovre Terapi Center, find os på Facebook her

Hvordan arbejder jeg?

Terapien tager altid sit udgangspunkt i din aktuelle situation og tilrettelægges ud fra denne. Mit grundlag for at tilrette terapien efter dine behov, er forskellige psykologiske teorier såsom den systemiske, den eksistentielle og den psykodynamiske tilgang. Jeg arbejder oplevelsesorienteret.

Jeg arbejder ud fra dit tilknytningsmønster, som igen hænger sammen med din familiehistorie, samt dine neurologiske erfaringer, som afspejler sig i kroppens fornemmelser. Du kommer til at arbejde på det instinktive niveau / krybdyrhjernen. Da denne ikke kender forskel på fortid og nutid, er det på denne måde muligt at genforhandle og hele traumer og episoder fra din fortid, som påvirker dig i nutiden.

Dit udbytte af terapien

Almindeligvis vil du opleve, at du får hjælp til at lande dit nervesystem, så du kan gå fra utryg til mere tryg tilknytning og dermed få helet dine relationer. Du vil i løbet af terapien få en større forståelse for kroppens sprog og dermed også en øget bevidsthed om dine følelser, hvad du ønsker og ikke ønsker. Du vil blive i stand til at træffe de valg i tilværelsen, som er bedst for dig.

https://rodovre-terapicenter.dk/